1 Samuel 29:3

1 Samuel 29:3 NB

Da sa filistrenes høvdinger: Hva skal disse hebreere her? Akisj svarte: Det er jo David, en av tjenerne til Saul, Israels konge. Han har nå vært hos meg et år eller mer, og jeg har ikke funnet noe ondt hos ham fra den dagen han gikk over til meg, og til denne dag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del