1 Samuel 28:3

1 Samuel 28:3 NB

Samuel var den gang død, og hele Israel hadde sørget over ham og gravlagt ham i Rama, hans egen by. Saul hadde drevet dødningemanerne og spåmennene ut av landet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del