1 Samuel 28:19

1 Samuel 28:19 NB

Og sammen med deg vil Herren også gi Israel i filistrenes hånd. I morgen skal du og sønnene dine være hos meg. Også Israels leir skal Herren gi i filistrenes hånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del