1 Samuel 28:17

1 Samuel 28:17 NB

Herren har nå gjort slik han sa gjennom meg: Herren har revet kongedømmet ut av din hånd og gitt det til en annen, til David.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del