1 Samuel 22:2

1 Samuel 22:2 NB

Og alle som var i nød, eller som var trykket av gjeld, eller som var misfornøyde, samlet seg om ham. Han ble deres høvding. Det var omkring fire hundre mann som var med ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del