1 Samuel 21:7

1 Samuel 21:7 NB

Men denne dagen var det en av Sauls tjenere som holdt seg inne der for Herrens åsyn. Han hette Doeg og var fra Edom. Han var den øverste av Sauls gjetere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del