1 Samuel 21:4

1 Samuel 21:4 NB

Presten svarte David og sa: Jeg har ikke alminnelig brød for hånden. Men hellig brød er her - bare mennene har holdt seg fra kvinner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del