1 Samuel 21:2

1 Samuel 21:2 NB

David svarte presten Akimelek: Kongen har gitt meg et ærend å utføre. Han sa til meg: Ingen må få vite noe om det ærendet jeg sender deg i, og som jeg har gitt deg å utføre. Mine menn har jeg satt stevne på det og det sted.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del