1 Samuel 21:12

1 Samuel 21:12 NB

David la seg disse ordene på hjertet og var svært redd Akisj, kongen i Gat.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del