1 Samuel 15:7

1 Samuel 15:7 NB

Saul slo amalekittene og forfulgte dem fra Havila til bort imot Sur, som ligger øst for Egypt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del