1 Samuel 15:35

1 Samuel 15:35 NB

Helt til sin dødsdag gikk ikke Samuel for å treffe Saul, for Samuel sørget over Saul. Men Herren angret at han hadde gjort Saul til konge over Israel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del