1 Samuel 15:34

1 Samuel 15:34 NB

Deretter dro Samuel til Rama. Men Saul dro opp til sitt hus i Sauls Gibea.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del