1 Samuel 15:28

1 Samuel 15:28 NB

Da sa Samuel til ham: Herren har i dag revet kongedømmet over Israel fra deg og gitt det til en annen, som er bedre enn du.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del