1 Samuel 15:26

1 Samuel 15:26 NB

Samuel svarte Saul: Jeg vil ikke gå tilbake sammen med deg! For du har forkastet Herrens ord, og derfor har Herren forkastet deg, så du ikke skal være konge over Israel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del