1 Samuel 15:20

1 Samuel 15:20 NB

Da sa Saul til Samuel: Jeg har adlydt Herrens ord og har gått den veien Herren sendte meg. Jeg har ført Agag, Amaleks konge, hit og slått Amalek med bann.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del