1 Samuel 15:18

1 Samuel 15:18 NB

Og Herren sendte deg av sted og sa: Gå og slå disse synderne, amalekittene, med bann og før krig mot dem til du får gjort ende på dem!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del