1 Samuel 15:15

1 Samuel 15:15 NB

Saul svarte: De har ført dem med fra amalekittene. For folket sparte det beste av småfeet og av storfeet for å ofre det til Herren din Gud. Men resten har vi slått med bann.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del