1 Samuel 15:14

1 Samuel 15:14 NB

Men Samuel sa: Hva er da dette for en breking av småfe som lyder for ørene mine? Og hva er det for rauting av storfe jeg hører?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del