1 Samuel 15:12

1 Samuel 15:12 NB

Morgenen etter sto Samuel tidlig opp for å møte Saul. Da kom noen og sa til Samuel: Se, Saul kom til Karmel*, og der reiste han et minnesmerke for seg selv, og så snudde han og dro videre ned til Gilgal.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del