1 Samuel 13:8

1 Samuel 13:8 NB

Han ventet sju dager - til den tiden Samuel hadde fastsatt. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket spredte seg og forlot Saul.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del