1 Samuel 13:5

1 Samuel 13:5 NB

Filistrene samlet seg for å føre krig mot Israel: Tretti tusen vogner, seks tusen hestfolk, og fotfolk så mange som sanden ved havets bredd. De dro opp og slo leir ved Mikmas øst for Bet-Aven.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del