1 Samuel 13:23

1 Samuel 13:23 NB

Filistrenes forpost rykket fram til Mikmas-skaret.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del