1 Samuel 13:21

1 Samuel 13:21 NB

Og prisen var en pim for å få skjerpet plogjern og hakker, og en tredjedels sekel for økser og for å få en pigg påsatt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del