1 Samuel 13:17

1 Samuel 13:17 NB

Da dro det en flokk ut av filistrenes leir for å herje. Den var delt i tre lag. Det ene laget tok veien til Ofra, til Sjual-bygden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del