1 Samuel 13:16

1 Samuel 13:16 NB

Saul og sønnen hans Jonatan og de folkene som de hadde hos seg, lå i Geba i Benjamin. Og filistrene hadde slått leir ved Mikmas.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del