1 Samuel 13:15

1 Samuel 13:15 NB

Så gjorde Samuel seg klar og dro fra Gilgal opp til Gibea i Benjamin. Og Saul mønstret de folkene han hadde hos seg - omkring seks hundre mann.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del