1 Samuel 13:14

1 Samuel 13:14 NB

Men nå skal kongdømmet ditt ikke stå ved makt. Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte, og ham har Herren bestemt til fyrste over folket sitt. For du har ikke holdt det Herren bød deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del