1 Samuel 13:13

1 Samuel 13:13 NB

Da sa Samuel til Saul: Du har handlet som en dåre! Du har ikke holdt det bud som Herren din Gud ga deg. Da ville Herren nå ha stadfestet ditt kongedømme over Israel for alle tider.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del