1 Samuel 13:11

1 Samuel 13:11 NB

Da sa Samuel: Hva har du gjort? Saul svarte: Jeg så at folket begynte å spre seg og forlate meg. Du kom ikke til den fastsatte tiden, og filistrene samlet seg ved Mikmas.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del