1 Samuel 11:3

1 Samuel 11:3 NB

Da sa Jabes’ eldste til ham: Gi oss frist i sju dager, så vil vi sende bud rundt om i hele Israels land. Er det da ingen som hjelper oss, så vil vi overgi oss til deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del