1 Samuel 11:1

1 Samuel 11:1 NB

Så dro ammonitten Nahas opp og slo leir ved Jabes i Gilead. Alle Jabes’ menn sa til Nahas: Slutt en pakt med oss, så vil vi tjene deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del