1 Samuel 1:4

1 Samuel 1:4 NB

Når dagen kom da Elkana bar fram sitt offer, ga han sin kone Peninna og alle hennes sønner og hennes døtre hver sitt stykke av offerkjøttet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del