1 Samuel 1:2

1 Samuel 1:2 NB

Elkana hadde to koner, den ene hette Hanna og den andre Peninna. Peninna hadde barn, men Hanna hadde ikke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del