1 Samuel 1:1

1 Samuel 1:1 NB

Det var en mann fra Ramata’im-Sofim i Efra’im-fjellene. Han hette Elkana og var sønn av Jeroham, sønn av Elihu, sønn av Tohu, sønn av Suf, en efra’imitt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del