1 Kongebok 18:16

1 Kongebok 18:16 NB

Så gikk Obadja til Akab og sa det til ham. Og Akab gikk for å møte Elia.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del