1 Korinter 4:6

1 Korinter 4:6 NB

Brødre, for deres skyld har jeg overført dette på meg selv og Apollos, for at dere av oss kan lære at en ikke skal gå ut over det som er skrevet, så ingen av dere skal bli oppblåst, for den ene mot den andre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del