1 Korinter 4:14

1 Korinter 4:14 NB

Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, men for å formane dere som mine kjære barn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del