1 Korinter 4:12

1 Korinter 4:12 NB

Vi sliter og arbeider med våre egne hender. Vi blir utskjelt, og vi velsigner. Vi blir forfulgt, og vi tåler det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del