1 Korinter 2:9

1 Korinter 2:9 NB

Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

1 Korinter 2:9

Del