1 Korinter 2:8

1 Korinter 2:8 NB

Denne visdommen kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Korinter 2:8