1 Korinter 2:7

1 Korinter 2:7 NB

Nei, som et mysterium* taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Korinter 2:7