1 Korinter 14:5

1 Korinter 14:5 NB

Likevel ønsker jeg at dere alle talte med tunger, men heller at dere talte profetisk. For den som taler profetisk, er større enn den som taler med tunger, - hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse av det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del