1 Korinter 14:40

1 Korinter 14:40 NB

Men la alt skje sømmelig og med orden!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del