1 Korinter 14:35

1 Korinter 14:35 NB

Men er det noe de vil ha rede på, da skal de spørre sine egne menn hjemme, for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetssamling.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del