1 Korinter 14:34

1 Korinter 14:34 NB

skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del