1 Korinter 14:31

1 Korinter 14:31 NB

For dere kan alle tale profetisk, én for én, så alle kan lære noe og bli formant.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del