1 Korinter 14:3

1 Korinter 14:3 NB

Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del