1 Korinter 14:28

1 Korinter 14:28 NB

Men dersom det ikke er noen som kan tyde, da skal han tie i menigheten, men tale for seg selv og for Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del