1 Korinter 14:26

1 Korinter 14:26 NB

Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del