1 Korinter 14:25

1 Korinter 14:25 NB

og det som er skjult i hans hjerte, åpenbares. Så vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne: Gud er sannelig iblant dere!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del